top of page
IMG_3065_edited.jpg

HÅLLBARHETSTÄNK OCH UTMANINGAR

Hållbara hem och levande kvarter

Vår övertygelse är att om vi kan bidra till att våra hyresgäster mår bra och samtidigt jobba för att minska fastigheternas klimatpåverkan. Därmed bidrar vi inte bara till social och ekologisk hållbarhet utan stärker även vår fastighetsekonomi på lång sikt.

 

Vi är en liten aktör på bostadsmarknaden och vi tror att vi kan göra stor skillnad och tillsammans med andra fastighetsägare skapa hållbara stadsmiljöer. Hållbar fastighetsförvaltning är inte bara viktigt, det är helt nödvändigt. 

 

Hållbarhetstänkandet hos oss på Herbhus finns med oss i bakhuvudet vid varje uppdrag som beställs och vid varje upphandling som görs. Det berör till exempel vilka städprodukter städbolaget använder, vilka material som används vid lägenhetsrenoveringar, vilka kollektivavtal som finns hos entreprenörerna och vilka vitvaror som köps in. Det handlar också om att optimera drift och underhåll, att se till att det är helt och rent i våra gemensamma utrymmen och att utemiljöerna är trygga och trivsamma.

Hållbarhet är inget vi skapar bara på egen hand. Det måste ske ihop med de som bor i våra hus och de som verkar i våra stadsdelar, med föreningsliv, med kommunen och med andra fastighetsägare. 

Här är några exempel på vårt arbete:
 

Vårt hållbarhetsarbete: Välkommen

STADSMISSIONEN

Bostad som mänsklig rättighet

I ca 10 år har vi ett tätt samarbete med Stockholms stadsmission och projektet ”Bostad först”. Utgångspunkten är att ett eget boende är en mänsklig rättighet och att personer i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv. Modellen går ut på att personer i hemlöshet med missbruk och som lider av psykisk ohälsa, först får ett eget boende utan krav på nykterhet eller drogfrihet. Sedan får personen ett brett och individuellt anpassat rehabiliteringsstöd av till exempel en coach, myndigheter och socialtjänst. 

Unlocking the Door_edited.jpg

KVARTERSKONTORET BJÖRKHAGEN

Ett hållbart arbetsliv

Vårt arbetsliv har förändrats. Allt fler människor arbetar hemifrån på deltid eller heltid. Men varför arbeta hemma själv om man kan arbeta ihop fast lokalt? Tillsammans med Kvartersutveckling Sverige AB och Susanna Elfors testar vi att öppna ett kvarterskontor i vår fastighet i Björkhagen. Kvarterskontoret är en lokal arbetsplats som gör kvarteret trivsamt och levande och ökar livskvaliteten då det minskar  jobbpendling och bidrar till lokal gemenskap.

Kontoret kommer rymma 4-6 arbetsplatser, ett litet mötesrum och en egen ätbar trädgård! Kvarterskontoret Björkhagen öppnar efter sommaren 2021. Följ gärna Kvarterskontoret Björkhagen på Facebook!
 

Här är några artiklar och reportage om Kvarterskontoret Björkhagen.

Erik Kropf Radhusbonen_edited.jpg

VÅR GATA

Kafé för liv och rörelse

Att skapa mer liv och rörelse i bottenvåningarna är en viktig faktor för en trivsam stadsdel. Jämför till exempel en verksamhet med neddragna gardiner dygnet runt med en butik, kafé eller en föreningslokal där det kommer och går människor. Vi har bara ett fåtal små lokaler i vårt bestånd och det gör det ännu mer viktigt att tänka kreativt när vi tar in nya hyresgäster.

I vår fastighet på Blåsutvägen 13 har därför gjort det möjligt för en lokal entreprenör att starta upp ett kafé. Området saknar idag den typen av mötesplats och därför vill vi bidra med mer liv och rörelse. Läs mer och Vår gata eller följ dem på Instagram eller Facebook!

Läs även här om Vår gata i Mitt i Söderort.

IMG_3055_edited.jpg

ENERGIEFFEKTIVISERING

Isolering, smarta digitala lösningar, solceller och klimatanpassning

Bostäder och servicelokaler i Sverige använder lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Det går att radikalt minska energianvändningen även i äldre hus och till och med göra våra bostäder till energiproducenter.

Ofta görs den typen av förändringar i samband med större renoveringar. Men när våra fastigheter stambyttes år 2006-2008 hade företaget inte samma fokus på miljön och därför finns det anledning för oss på Herbhus att se över vilka kompletteringar vi skulle behöva göra. Till exempel är effektivare ventilation, isolering av vindar och renovering av fönster aktuellt. Vi vill även se möjligheterna i smarta digitala lösningar, solceller, ett ökat medvetande om klimatpåverkan hos våra hyresgäster och lösningar anpassade till mer oförutsägbara väderförändringar.

energieffektivisering_edited.jpg
Vårt hållbarhetsarbete: Tjänster
bottom of page